Velen van ons hebben het ervaren, een restauratie duurt langer dan een jaar. Je schorst je Panhard om onnodige kosten (verzekering etc.) te voorkomen en dan moet je er ieder jaar weer aan denken de schorsing tijdig te verlengen. Daaraan is een einde gekomen, meerjarig schorsen is nu mogelijk. Voor details zie: Fehac, meerjarig schorsen.